Recent Changes

Tuesday, December 19

 1. page Бела съм, Бела, юначе - Bela sam, Bela, yunache edited {Bela sum, bela.png} ... F, E, EC, E?C, F, G, Lyrics in Bulgarian Бела съм, бела, юначеБе…
  {Bela sum, bela.png}
  ...
  F, E, EC,E?C, F, G,
  Lyrics in Bulgarian
  Бела съм, бела, юначеБела съм, бела, юначе,цела съм света йогрела.Един бе Карлък останали той не щеше остана,ам беше в могла утонал.В моглана нищо немаше,сал едно вакло овчарче.Сиво си стадо пасеше,с меден кавал свиреше,кавален дума думаше:Галени га са ни зьомат,технону бално колко еГалени га са ни зьомат,технону бално де има.
  (view changes)

Tuesday, August 8

 1. page Molih ta , maicho, i molich edited {Molih_ta,_maicho,_i_molih.pdf} {Molih_ta,_maicho,_i_molih.mscz} Текст на песента: Молих та,…
  {Molih_ta,_maicho,_i_molih.pdf}
  {Molih_ta,_maicho,_i_molih.mscz}
  Текст на песента:
  Молих та, майчо, и молих,
  Не можих да та измоля,
  Не можих да та измоля,
  Да ма ни главиш, ни жениш.
  Барем юй сая година,
  Юй сова лето, пролето,
  Дорде ни дойде подзиме,
  Да са засбират момине.
  Лефтера да си походя,
  Гиздило да си понося,
  А ти ма, майчо, оглави,
  Оглави, още ожени!

  (view changes)
  2:47 am

Monday, August 7

 1. page Маринчице, гиздава девойко-Marinchice, gizdava devoiko edited {Marinchice,_gizdava_devoiko.pdf} {Marinchice,_gizdava_devoiko.mscz} Текст на песента: Марин…
  {Marinchice,_gizdava_devoiko.pdf}
  {Marinchice,_gizdava_devoiko.mscz}
  Текст на песента:
  Маринчице гиздава девойко
  ша та питам право да ми кажеш,
  ша та питам право да ми кажеш
  пило ли е мойно стадо вода,
  пило ли е и подминоло ли е?
  - Бре юначе, бре луда гидиьо,
  кат ма питаш право ша ти кажа,
  кат ма питаш право ша ти кажа,
  ша ти кажа нема да та ложа.
  Двеста пиха, триста подминоха,
  а петстотин на брега сидеха,
  а петстотин на брега сидеха
  и хиледа на гильго лижеха.

  (view changes)
  8:56 am

Sunday, August 6

 1. page Яно ле, Янчице edited {Iano_le,_Ianchitse.pdf} {Iano_le,_Ianchitse.mscz} Текст на песента: Яно ле, Янчице, майка с…
  {Iano_le,_Ianchitse.pdf}
  {Iano_le,_Ianchitse.mscz}
  Текст на песента:
  Яно ле, Янчице, майка си Янка главила
  Яно ле, Янчице събота срещу ниделя.
  Яно ле, Янчице, до пладне оди главена
  Яно ле, Янчице, след пладне китка форлила.
  Яно ле, Янчице, до пладне оди главена,
  Яно ле, Янчице, след пладне порстен ворнала.
  Яно ле, Янчице, майка си Янка питаше,
  Яно ле, Янчице, оти си порстен ворнала?
  Мале ле, майчице, кога си мене главила,
  Мале ле, майчице, оти не си ма питала.
  Мале ле, майчице, оти не си ма питала
  Мале ле, майчице, дали го галя или не.

  (view changes)
  1:54 pm
 2. page Юначе лудо и младо edited {Iunache_ludo_i_mlado.pdf} {Iunache_ludo_i_mlado.mscz} Текст на песента: Юначе лудо и младо,…
  {Iunache_ludo_i_mlado.pdf}
  {Iunache_ludo_i_mlado.mscz}
  Текст на песента:
  Юначе лудо и младо,
  пукнали ти са сърцено /2
  за сношничкана попрлека,
  на сношничкана попрлека,
  попрелка и поседелка,
  га ти бех кърши седнала,
  га ти бех кърпа свалила,
  га ти бех лице открила,
  га ти бех плитки ройнала?
  – Лицено ти бе, девойко,
  каквоно бела кинишка.
  Плиткине ти са, девойко,
  какно в Арда рибкине.
  Девойко, мари хубава,
  сърце са на две пукнало.
  Сърце са на две пукнало,
  за сношничкана попрлека, /2
  та съм без сорце останал.
  Ако ма болест умори,
  йе та ща люто прекълна,
  друг ща от тебе отвърна,
  да видиш бално кина е.

  (view changes)
  1:51 pm
 3. page Хайдутине се молеха edited {Snoshti_sym_gosti_imala.pdf} {Snoshti_sym_gosti_imala.mscz} Текст на песента: Хайдутене са …
  {Snoshti_sym_gosti_imala.pdf}
  {Snoshti_sym_gosti_imala.mscz}
  Текст на песента:
  Хайдутене са молеха
  бърже да мине зимана, /2
  да дойде лето пролето, /2
  да са разлистне горана, /2
  да са разторнат хайдуте, /2
  върли душмане да гонят.

  (view changes)
  1:49 pm
 4. page Хайда, Калино edited {Haida_Kalino.pdf} {Haida_Kalino.mscz} Текст на песента: Хайде Калино да идем в чостана гор…
  {Haida_Kalino.pdf}
  {Haida_Kalino.mscz}
  Текст на песента:
  Хайде Калино да идем
  в чостана гора зелена.
  Там има вода студена
  там има сенка дебела.
  Там има вода студена,
  там има сенка дебела,
  под сенкана щем да сьоднем,
  пийна щем вода студена.
  Не мога, лудо, да дойда,
  глава ма боли немога /2
  купи ми кърпа ще дойда.
  Купих ти кърпа, вземи я.
  Хайда Калино да идем
  в чостана гора зелена
  там има вода студена.
  Не мога, лудо, да дойда,
  шийка ма боли немога /2
  купи ми гердан ще дойда.
  Купих ти гердан, вземи го.
  Хайда Калино да идем
  в чостана гора зелена
  там има вода студена.
  Не мога, лудо, да дойда,
  кръшче ма боли немога /2
  купи ми колан ще дойда.
  Купих ти колан, вземи го.
  Хайда Калино да идем
  в чостана гора зелена
  там има вода студена.
  Не мога, лудо, да дойда,
  ноги ма болят немога /2
  купи ми кундри ще дойда.
  Купих ти кундри, вземи ги.
  Хайда Калино да идем
  в чостана гора зелена
  там има вода студена.
  Не мога, лудо, да дойда,
  майка ма тебе не дава,
  че я съм малка за тебе
  пък ти си стар за мене.

  (view changes)
  1:48 pm
 5. page Торнали са ми, торнали edited {Tornali_mi_sa,_tornali.pdf} {Tornali_mi_sa,_tornali.mscz} Текст на песента: Торнали ми са, …
  {Tornali_mi_sa,_tornali.pdf}
  {Tornali_mi_sa,_tornali.mscz}
  Текст на песента:
  Торнали ми са, торнали,
  гелскине дребни девойки,
  гелскине дребни девойки,
  на Стара чука висока.
  На Стара чука висока,
  чорни брусници да берот,
  Кара Кольо ги водеше,
  с шеряна гайда свиреше.
  Гайдана дума думаше:
  – Девойки, дребни, девойки,
  пускайте йесни гласове,
  сая е гора хайдушка.
  Пускайте йесни гласове,
  сая е гора хайдушка,
  сая е гора хайдушка,
  това е Пьотко войвода.
  Сая е гора хайдушка,
  това е Пьотко войвода,
  не дава пиле да форкне,
  камо ли турчин да мине.

  (view changes)
  1:44 pm

Thursday, August 3

 1. page Събрали са се, събрали edited {Sybrali_sa_se,_sybrali.pdf} {Sybrali_sa_se,_sybrali.mscz} Текст на песента: Събрали са са, …
  {Sybrali_sa_se,_sybrali.pdf}
  {Sybrali_sa_se,_sybrali.mscz}
  Текст на песента:
  Събрали са са, събрали
  малкине моми, среднине
  на мижовине дворове
  мижо му кепе да предат.
  Прели са колко напрели
  та че са и полегнали, /2
  та че са и позаспали.
  Една са мома разбуди
  – Станите дружки да видим /2
  кому кина е липсало?
  Мене е дружки липсало
  на бела шийка – герданче,
  на тьонко кръстче – коланче
  от главана – низ алтоне.
  От главана – низ алтоне
  хич нема бално да ми е,
  ам ми са дружки липсали
  моине йесни шалваре.
  Юнаци са ги украли
  на дребно са ги сдробили, /2
  на тютюн са ги изпили.

  (view changes)
  2:12 am
 2. page Stapil Dobri edited {Stapil_Dobri.pdf} {Stapil_Dobri.mscz} Текст на песента: Стъпил Добри на бял мермер камък, …
  {Stapil_Dobri.pdf}
  {Stapil_Dobri.mscz}
  Текст на песента:
  Стъпил Добри на бял мермер камък,
  да си мери сива гургуличка;
  не удари сива гургуличка,
  най удари клетото си сърце.
  Викна Добри, викна та заплака:
  — Дето умра, там ме заровете,
  на глава ми черква направете,
  на сърце ми лозе насадете,
  на крака ми чешма направете;
  там ще мине царювата войска,
  който й грешен — Богу да се моли,
  който й гладен — грозде да си бере,
  който е жаден — вода да си пие!

  (view changes)
  2:11 am

More