Recent Changes

Monday, June 5

 1. page Ноти за каба гайда edited Scores Ноти за каба гайда А Аман си рекох, майчико
  ScoresНоти за каба гайда
  А
  Аман си рекох, майчико
  (view changes)
  11:48 am
 2. page Ноти за каба гайда edited ... Svornato horo 1 Svornato horo 2 Проектът е финансиран от програма Нематериално културно нас…
  ...
  Svornato horo 1
  Svornato horo 2
  Проектът е финансиран от програма Нематериално културно наследство на Национален фонд "Култура"
  {http://www.kabagaida.com/images/logo-nfs.svg}

  (view changes)
  11:48 am

Sunday, May 21

 1. page Ситнеж02-Сюита05 edited {Sitnezh_#1_-_S05.pdf} {Sitnezh_#2_-_S05.mscz}
  {Sitnezh_#1_-_S05.pdf}
  {Sitnezh_#2_-_S05.mscz}

  (view changes)
  5:12 am
 2. 5:12 am
 3. 5:12 am
 4. page Ситнеж01-Сюита05 edited {Sitnezh_#1_-_S05.pdf} {Sitnezh_#1_-_S05.mscz}
  {Sitnezh_#1_-_S05.pdf}
  {Sitnezh_#1_-_S05.mscz}

  (view changes)
  5:12 am
 5. 5:11 am
 6. 5:11 am
 7. page Ноти за каба гайда edited ... Sitnezh #5 Sitnezh #6 Ситнеж01-Сюита05 Ситнеж02-Сюита05 Ситнеж 01-Сюита11 Ситнеж 02-Сюи…
  ...
  Sitnezh #5
  Sitnezh #6
  Ситнеж01-Сюита05
  Ситнеж02-Сюита05

  Ситнеж 01-Сюита11
  Ситнеж 02-Сюита11
  (view changes)
  5:11 am
 8. page Надпяват се малки моми edited {Nadpiavat_se_malki_momi.pdf} {Nadpiavat_se_malki_momi.mscz}
  {Nadpiavat_se_malki_momi.pdf}
  {Nadpiavat_se_malki_momi.mscz}

  (view changes)
  5:10 am

More