Текст на песента:

Отишла ми е станина майка
на станенине йодри кьошкьове.
Не ми е нашла Стана дощеря,
най ми е нашла китка ройната.

Припела са е станина майка:
Ой Стано,Стано моя дощерьо.
Дали е Стана в поле гъркина
или е Стана турска робиня?

Нито е Стана в поле гъркина,
нито е Стана турска робиня.
Най ми е Стана в гора отишла,
в гора отишла байрак развяла.