Текст на песента:

Стъпил Добри на бял мермер камък,
да си мери сива гургуличка;
не удари сива гургуличка,
най удари клетото си сърце.
Викна Добри, викна та заплака:
— Дето умра, там ме заровете,
на глава ми черква направете,
на сърце ми лозе насадете,
на крака ми чешма направете;
там ще мине царювата войска,
който й грешен — Богу да се моли,
който й гладен — грозде да си бере,
който е жаден — вода да си пие!