Текст на песента:

Слана падна, Гане, слана падна,
по полено, Гане, ширинено.
Та попари, Гане, та попари
момини китки, Гане, ширинени.
Плакала е, Гане, плакала е,
плакала е, Гане и кълнала.
Пуста да останеш, като слана,
че попари, слано, че попари
момини китки, слано, в градина.