Текст на песента:

Оти ми плачеш, бубайко
оти ми сълзи преливат?
Как да не плачем дощеро
как да не сълзи преливат.

Каква са е пролет пукнала
листено са е лиснало
пък ти си болна легнала
равнички девет години.