Текст на песента:

Молих та, майчо, и молих,
Не можих да та измоля,
Не можих да та измоля,
Да ма ни главиш, ни жениш.

Барем юй сая година,
Юй сова лето, пролето,
Дорде ни дойде подзиме,
Да са засбират момине.

Лефтера да си походя,
Гиздило да си понося,
А ти ма, майчо, оглави,
Оглави, още ожени!