Текст на песента:

Китка ти вием, юначе
Със мойсе тьонки пърскове /2
три дена и три вечера.

С китка ти хабер провадм
В неделя ми е сватбана /2
Пък ти в четвъртък да дойдеш.

Пък ти в четвъртък да дойдеш
Нишенън да си разделим
Твоено твое да си е
Моено халал да ти е.

Моено халал да ти е
Че сме са мночко галили /2
Галили и драговали.

Пък нема да са взьомеме
От сея пусти душмани
Душмане кина не правят
Сторена сватба развалят.