Текст на песента:

Карай, майчо, кого караш,
мене, майчо, немой кара /2
немой кара, немой момре.

Мене мома одражела,
одражела, домилела,
кайно китка койомжийска,
от Загоре донесена.

От Загоре донесена,
през бел Дунав пренесена /2
във градинка посадена.