Въведение в каба гайдата за начинаещи.

Да се изгледат:
Края на песента - https://www.youtube.com/watch?v=2CXbVsAXI38
Време разделно - https://www.youtube.com/watch?v=PJMIB4kE998
Бай Дафо и Бай Хальо - https://www.youtube.com/watch?v=bT9VzZ5DoNI
Канал в Youtube на Боян Добрев. https://www.youtube.com/channel/UCbAl5eluWaYKheryDY7nejw
Гелски състав - https://www.youtube.com/watch?v=zI8kubL9_Mk