Текст на песента:

Юначе лудо и младо,
пукнали ти са сърцено /2
за сношничкана попрлека,

на сношничкана попрлека,
попрелка и поседелка,
га ти бех кърши седнала,
га ти бех кърпа свалила,

га ти бех лице открила,
га ти бех плитки ройнала?
– Лицено ти бе, девойко,
каквоно бела кинишка.

Плиткине ти са, девойко,
какно в Арда рибкине.
Девойко, мари хубава,
сърце са на две пукнало.

Сърце са на две пукнало,
за сношничкана попрлека, /2
та съм без сорце останал.

Ако ма болест умори,
йе та ща люто прекълна,
друг ща от тебе отвърна,
да видиш бално кина е.