Текст на песента:

Хайдутене са молеха
бърже да мине зимана, /2
да дойде лето пролето, /2
да са разлистне горана, /2
да са разторнат хайдуте, /2
върли душмане да гонят.