Текст на песента:

Хайде Калино да идем
в чостана гора зелена.
Там има вода студена
там има сенка дебела.

Там има вода студена,
там има сенка дебела,
под сенкана щем да сьоднем,
пийна щем вода студена.

Не мога, лудо, да дойда,
глава ма боли немога /2
купи ми кърпа ще дойда.

Купих ти кърпа, вземи я.
Хайда Калино да идем
в чостана гора зелена
там има вода студена.

Не мога, лудо, да дойда,
шийка ма боли немога /2
купи ми гердан ще дойда.

Купих ти гердан, вземи го.
Хайда Калино да идем
в чостана гора зелена
там има вода студена.

Не мога, лудо, да дойда,
кръшче ма боли немога /2
купи ми колан ще дойда.

Купих ти колан, вземи го.
Хайда Калино да идем
в чостана гора зелена
там има вода студена.

Не мога, лудо, да дойда,
ноги ма болят немога /2
купи ми кундри ще дойда.

Купих ти кундри, вземи ги.
Хайда Калино да идем
в чостана гора зелена
там има вода студена.

Не мога, лудо, да дойда,
майка ма тебе не дава,
че я съм малка за тебе
пък ти си стар за мене.