Текст на песента:

Събрали са са, събрали
малкине моми, среднине
на мижовине дворове
мижо му кепе да предат.

Прели са колко напрели
та че са и полегнали, /2
та че са и позаспали.

Една са мома разбуди
– Станите дружки да видим /2
кому кина е липсало?

Мене е дружки липсало
на бела шийка – герданче,
на тьонко кръстче – коланче
от главана – низ алтоне.

От главана – низ алтоне
хич нема бално да ми е,
ам ми са дружки липсали
моине йесни шалваре.

Юнаци са ги украли
на дребно са ги сдробили, /2
на тютюн са ги изпили.