Текст на песента:

Стани са, Ружко, премени,
премени, Ружко, нагизди.
Та че си, Ружко, излязи,
на зеленоно ливаде.