https://www.youtube.com/watch?v=ejh2fSeM8VA


Текст на песента:

Сос ми грачи, бре гарванчо, сос ми грачи
ам са моли, бре гарванчо, да си ми дойде,
да си ми дойде, бре гарванчо, лето пролето.
Да са листне, бре гарванчо, Деребаши,
да си ми торнат, бре гарванчо, йенкехеене,
да си ми дойде, бре гарванчо, моено любе,
йенкехеена, бре гарванчо, Митрю Мезолан.
Да си дойде, бре гарванчо, Митрю Мезолан,
чи го надумват, бре гарванчо, негова майка,
негова майка, бре гарванчо, мойне душмане.
Пак сме отколе, бре гарванчо, с него главени,
главени още, бре гарванчо, с порстен менени.