Текст на песента:

Сос ма караш, майчинко, сос ма момреш
до ще време, майчинко, и за мене
и за мене майчинко за женене.

Изпиши ма, майчинко, на вратана.
Колчем врата, майчинко, да отвориш
и за мене, майчинко, да споминаш.

Изпиши ма, тейко льо, на самарен.
Колчем конче, тейко льо, да възседнеш
и за мене , тейко льо, да споминаш.