Текст на песента:

Сноща съм гости имала
цяла дружина юнаци.
В дворница ти съм сетила
и на рьод съм ги гльодала.

И на рьод съм ги гльодала,
кутри е юнак най-хубав ,/ 2
най-хубав и най-каматан.

Райковско вакло юначе,
най-хубаво, най-каматно, /2
то си байрека носеше.