Текст на песента:

Сьоднал ми е млад терзие,
млад терзие - абаджие.
Та ло крои, та ло шие
момин фустан гевезие.

Отдолу иде малка мома,
малка мома, бела Рада.
Та ло върви, та ло гльода,
та ло пита млад терзие:

- Кому го шиеш фустанчето,
фустанчето гевезия?
- Тебе го шием, малка моме,
да са гиздиш, да са кичиш.

Тебе го шием, малка моме
да са гиздиш, да са кичиш /2
да та водем на хороно.

Да та водем на хороно
да са пукат душманене /2
хем и мойне, хем и твойне.