Текст на песента:

Рипни, Калинке, да тропнеме
да са пукат душманине /2
хем и мойне хем и твойне.

Бре юначе лудо младо
как да рипна, как да тропна /2
га виж майка отде гльода.

Га та гльода, да та гльода
тебе майка, мене баба.
Рипни, Калинке, да тропниме
да са пукат душманине.

Бре юначе, лудо младо
как да рипна, как да тропна /2
виж бубайко отде гльода.

Га та гльода, да та гльода
теб бубайко, мене дедо.
Рипни, Калинке, да тропниме
да са пукат душманине.