Покачила сей Тудора

Покачила сей Тудора /2На люляк китки да бере/2Пр. Тудоре ле малкай момеХубава моме, гиздава моме.Дуйнаха силни ветрове/2Падна Тудора от люляк/2.Пр.Падна Тудора от люляк/2Счупи си десна ръчицаСвийна си лева ножица.Падна тудора от люлякСчупи си десна ръчица.

Links to proffesional performance
http://www.youtube.com/watch?v=7C9B3jXnyLQ