Текст на песента:

От мени ти изин юначе
когоно срьощнеш да галиш /2
и мене да не забаряш.

Че са сме мночко галили,
галили и драговали,
пък нема да са взьомниме
от сея пусти душмане.

Душмане кина не правят,
венчени люде разделят,
сторена сватба развалят,
та нас ли не щат раздели.