Текст на песента:

Оти ма даде, майчинко,
на сая пуста будала /2
дено са нищо не сета?

Вечеро легам, майчинко
със разкопчено eлече –
в утрено ставам, майчинко,
със закопчено елече.

Снажка му давам да кърши,
пък то са назад обръща.
Лице му давам да люби,
пък то се стега да бега.

Пък то си ми викаше
ела си майчо отведи /2
ейсае пуста невеста (будала).