Отишол ми е караджа
каракадийо на двори.
Каракадийо на двори,
та му е фанал два сина.
Та че е рочел, порочел
носим ти здраве кадийо.
Да ми кадийе проводи
мечкина коже с алтоне.
Да ми кадийе проводи
мечкина коже с алтоне.
Мечкина коже с алтоне,
вакльова коже грошове.
Да си му пусна два сина,
два сина, два челебийе.
Отишол ми е Караджа,
каракадийо на двори.

http://vbox7.com/play:66cc9c15
http://vbox7.com/play:6ea6fe32