Ноти за каба гайда


Програма за четене на нотите: https://musescore.org/en/download
Диаграма: http://www.stefanovmusic.com/fingering-charts/#prettyPhoto[3442]/15/

А
Б
В

Г

Д
З
И
K
Л
M
Н
O
П
Р
Ръченица
С
T
Х
Ю

Я

Ситнежи

Ситнежи- Ръченица

Ситнежи-Сворнати хора

Suits

Сворнати хора и коленаПроектът е финансиран от програма Нематериално културно наследство на Национален фонд "Култура"
external image logo-nfs.svg