Score
external image NaMeneLiSiRuso.png?attachauth=ANoY7cp4pQN_62IbuWbwPzTZw0YBUeXVwy9Qy8Aofszrvqp_s2BAS1UDbXb1_NqErDPEsIs01fz578sYzaNgZVYZWx4gsNexhSkwgvvsCPiGF8c3rsMNHSoFYpRlWy7yeVe0O01LrBuqEfI-0bLyks_0Oc9u8Z2m4MPyDcqw5eeiL9ZhpcPURPH-n7GD9VWRlGSoj9t6Qnm1ipphSFU5xyEtJyZKPIdgMHHH5ZGOCvtAsY_H-fEq3EbTDhg2iZPNmqVQaHdDlPzw&attredirects=0Singing


Lyrics in Bulgarian:
- На мене ли си, Русо, сордна и гневна,
на мене ли си, Русо, или на село?
- Не съм на село, лудо, ам съм на тебе.
Че ма измами, лудо, та ма изведе
та ма изведе, лудо, извън селоно,
извън селоно, лудо, в чостана гора,
та ми облюби, лудо, белоно лице
и ми разкърши, лудо, тъонкаса снашка.
Та да мълчеше, лудо, та лю ка щеше,
ам са похвали, лудо, на механджийка. (2)
Механджийка е, лудо, майчина сестра.

Links to proffesional performance

Sib file