Текст на песента:

Маринчице гиздава девойко
ша та питам право да ми кажеш,
ша та питам право да ми кажеш
пило ли е мойно стадо вода,
пило ли е и подминоло ли е?
- Бре юначе, бре луда гидиьо,
кат ма питаш право ша ти кажа,
кат ма питаш право ша ти кажа,
ша ти кажа нема да та ложа.
Двеста пиха, триста подминоха,
а петстотин на брега сидеха,
а петстотин на брега сидеха
и хиледа на гильго лижеха.