https://www.youtube.com/watch?v=LRJlOgYUkcg


Текст на песента:

Мале ле, стара, майчинко,
мен ма е мома канила, /2
канила и калесвала.

И ми е писмо пратила.
И на писмоно писала
– Ела ми, ела, юначе
сая съм вечер сам сама.

Сая съм вечер сам сама –
нема ни майка, ни боба. /2
Вратана шe ти отворя.

Вратана шe ти отворя,
с кичица шe та закича /2
от мойна малка градинка,

от мойна малка градинка,
от моен ранен босилчек /2
от моен червен трендафил.