Текст на песента:

Личко льо, становичкина,
да мога да та измамем /2
от село да та изведа.

От село да та изведа,
във гора да та въведа.
Хитричко да та попитам
кому си нишен връщала?

Кому си нишен връщала,
кому си песен сграждала /2
кому си вода личкала?

Кому си вода личкала
кому щеш да са пресмиваш /2
кому щеш напук да думаш?