Текст на песента:

Коньо, коньо, хранен коньо,
хайда коньо да идеме
дено бехме снощна вечер
снощи вечер на вечеря.

Тамо има до три моми,
до три моми хубавици.
Първана ми диван седи,
вторана ми кафе вари,

третана ми кон развида,
кон развида и разпитва:
– Коньо, коньо, хранен коньо,
женен ли е твой сайбия?

– Не е главен, не е женен.
Сега смета да са жени /2
да са жени, теб да взьоме.