Текст на песента:

Калино, мое дощерьо,
хай да те дадем, Калино, (2)
на калайджийче комшийче.

Не ща го, майчо, не ща го,
че ходи в тьовни хлявове (2)
да сложи чьорни харкуми.

Ага са, майчо, замие
по калъп сапун изтрива (2)
и пак си мие чорапо.