Текст на песента:

На порти чука и рука, Лено, Ленче
на порти чука и рука,
ела ми порти отвори.

Ела ми порти отвори, Лено, Ленче
твойне порти шерени,
шерени хем чемширени.

Жалън ти хабер носиме, Лено, Ленче
от височкана планина
от хайдушкана полена.

Либено ти сме пребили, Лено, Ленче
тебе сме на чоп метнали
ти са си менe паднала.