Текст на песента:

Засвирили са три гайди
на Роженсконо сборище. /2
Сичкине моми там беха
сал мойно любе немаше. /2

Дали е болно легнало
или е болни гльодало?
Нито е болно легнало,
нито е болни гльодало,

а най си мене чекало
да идам да го доведа /2
на Роженсконо сборище.