Текст на песента:

Де са е чуло, видело, мари
чьорнана земе без вода?
На едно место имеше, мари
и те го мома чуваше.

И те го мома чуваше, мари
чаша за алтон даваше.
Отдолу иде войниче, мари
то си на мома думаше:

Подай ми моме водица, мари
със твойна десна ръчица,
че съм за вода зажеднел, мари
и съм са за теб заболел.