Текст на песента:

Гано, моме, Гано, пуста да останеш
пуста да останеш, любе да ми станеш.

Пуста да останеш, любе да ми станеш
любе да ми станеш, измет да ми правиш.

Каша да ми вариш, каша във тиганен –
мене да е блачко, тебе да е драчко.

Га та видем Гано, глава ме заболя
глава ме заболя, по два по три деня.

Глава ме заболя, по два по три деня,
трьоска ма затриса, по цяла неделя.

Изгорех за тебе, полудех по тебе,
Гано, моме, Гано, пуста да останеш.