Текст на песента:

Гайдине свирят на хорищено, /2
хоро се вие на три керкеля. /2

Първоно хоро мома го води, /2
мома го води с китка го кърши. /2

Второно хоро юнак го води, /2
юнак го води с байрак го кърши. /2

Третоно хоро старец го води, /2
старец го води с бастун го кърши. /2