Василе, любе, Василе
Василе, любе, Василе,
каква ми найде махано?
Каква ми найде махано,
Та са от мене отказа?

Очи ли немам да гльодаш,
лице ли немам да любеш?
Лице ли немам да любеш,
снажка ли немам да коршеш?

Очи ли немам да гльодаш,
лице ли немам да любеш,
снажка ли немам да коршеш,
та са от мене отказа.


Links


http://www.boxofmusic.net/download/mp3/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5.html