Bela sum, bela.png

C, F, G, A, G, G, F, EC, F, G, F, G, A, G, F, E, E?C, F, G, A, G, G, F, EC, F, E, G, F, E, G, D, D
Lyrics in Bulgarian

Бела съм, бела, юначеБела съм, бела, юначе,цела съм света йогрела.Един бе Карлък останали той не щеше остана,ам беше в могла утонал.В моглана нищо немаше,сал едно вакло овчарче.Сиво си стадо пасеше,с меден кавал свиреше,кавален дума думаше:Галени га са ни зьомат,технону бално колко еГалени га са ни зьомат,технону бално де има.