Текст на песента:

Аман си рекох майчинко
от сая чепкън девойка.
Триш ѝ съм нишен провадал
и тришно ми го вращала.

Учи ма майчо научи,
как да изложем момана, /2
как да е вкарам в кощана.

Сино Стуене, Стуене,
Абла ти межо ша сбира,
Горна и Долна махало
и нея смета да рука.

Земи са сино погизди
в аблиноно ти гиздило,
че седни близко до нея
та си я сино подмами.